εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας

Η εφημερίδα μας

Ακολουθήστε μας

Όροι Χρήσης

Βασικοί όροι:
1. Ως Εταιρεία αναφέρονται οι ¨εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ¨ με διεύθυνση Αλαμάνας 4 Βούλα Αττικής. 
2. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του programmata.gr (εφεξής: το site), υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, όπως επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ). Το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.
3. H ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικα άτομα τα οποία έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ανήλικοι και όσοι δεν έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα δεν θα πρέπει να κάνουν χρήση των πληροφοριών που προβάλουμε και οι ενήλικες θα πρέπει να προστατεύσουν τους ανηλίκους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για χρήση των πληροφοριών από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.
4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για το περιεχόμενό των προγραμμάτων, ούτε υπόσχεται ότι αυτά θα έχουν  κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα ή βρίσκονται χρονικά εν ισχύ. Αναφέρει γενικές πληροφορίες και παρέχονται όπως είναι και η χρήση τους  γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, προκαλέσει η χρήση του στον/στην  χρήστη/τρια ή σε τρίτο, στο βαθμό που η ευθύνη της δεν επιβάλλεται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.
5. Η Εταιρεία δεν επιλέγει, ούτε τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες. Η Εταιρεία δεν έχει καμία γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που έχουν ενσωματωθεί στο έντυπο και την ιστοσελίδα, ούτε γενική υποχρέωση αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες των προβαλλομένων. 
6. Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται στην πραγματική συναλλαγή μεταξύ των προβαλλομένων και επισκεπτών. Κατά συνέπεια, δεν έχει καμία υποχρέωση ελέγχου της ποιότητας, της ασφάλειας ή της νομιμότητας των στοιχείων που διαφημίζονται, της αλήθειας ή της ακρίβειας των καταχωρήσεων, της δυνατότητας των προβαλλομένων να πωλήσουν τα αντικείμενα ή να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και της αντίστοιχης δυνατότητας των αγοραστών να τα προμηθευτούν.  
7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ή ΑΔΕΙΕΣ. Θα πρέπει να τις αναζητήσετε από τους καταχωρηθέντες.
8. Οι προβαλλόμενοι σκοπό έχουν τη διευκόλυνση στην αναζήτηση και δεν είναι κατ’ ανάγκην απόλυτα ορθές επαγγελματικές ή εκπαιδευτικές περιγραφές. Μια δημόσια, ή ιδιωτική επιχείρηση και ο κάθε φορέας εμφανίζονται κάτω από μια κατηγορία κατόπιν αιτήματός τους. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να ελέγξει αν πράγματι παρέχουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που υποδηλώνει η υπόψη κατηγορία, ούτε αν νομικά ή επαγγελματικά είναι κατοχυρωμένοι για την εν λόγω παροχή. Η πιστοποίηση ότι οι προβαλλόμενοι είναι επαγγελματικά κατοχυρωμένοι, αποτελεί αρμοδιότητα των Συλλόγων ή των Επιμελητηρίων στα οποία τυχόν ανήκουν.
9. Η επαλήθευση της ταυτότητας των προβαλλομένων δεν αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας και συνεπώς δεν επιβεβαιώνει τη δηλούμενη ταυτότητα κάθε προβαλλομένου στο έντυπο και στην ιστοσελίδα μας. Η ευθύνη επαλήθευσης των στοιχείων και της ταυτότητας των συναλλασσομένων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον/στην χρήστη/τρια, για το λόγο δε αυτό η Εταιρεία ενθαρρύνει την άμεση επικοινωνία του χρήστη/τριας με τους πιθανούς συναλλασσομένους. 
10. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που παρέχονται από τους προβαλλόμενους και είναι διαθέσιμες μέσω του εντύπου. Μπορεί ο χρήστης/τρια να βρει πληροφορίες από άλλον προβαλλόμενο που ενδεχομένως είναι δυσάρεστες, επιβλαβείς, ανακριβείς, ή παραπλανητικές. Η χρήση κάθε περιεχόμενης στο έντυπο ή την ιστοσελίδα,  πληροφορίας, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/τριας.
11. Λαμβανομένων υπ’ όψιν όσων ορίζονται ανωτέρω και επειδή το έντυπο παρέχεται ως έχει και χωρίς καμία εγγύηση, για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει με έναν ή περισσότερους προβαλλόμενους, ο χρήστης/τρια ρητώς απαλλάσσει την Εταιρεία  από οποιαδήποτε τυχόν αξίωση, απαίτηση και ζημία θετική ή/και αποθετική κάθε είδους και φύσης, γνωστή ή/και άγνωστη, μελλοντική ή γεγενημένη, ακόμη και αν αυτή δεν μπορεί να προβλεφθεί ρητά, που τυχόν προκύψει σε κάθε περίπτωση με τέτοιου είδους διαφορά και από την εν γένει χρήση του εντύπου ή της ιστοσελίδας.
12. Το περιεχόμενο του εντύπου και της ιστοσελίδας προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περί των βάσεων δεδομένων, ενσωματώνουν σήματα και, ενδεχομένως, τυγχάνουν προστασίας και βάσει άλλων διατάξεων του δικαίου περί διανοητική ιδιοκτησίας. Κάθε σχετικό δικαίωμα παραμένει στην κυριότητα της Εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν μεταβιβάζεται ή παραχωρείται έστω κατά χρήση προς οποιονδήποτε.
13. Η αντιγραφή, τροποποίηση αποθήκευση ή προβολή του περιεχομένου του βιβλίου ή μέρους αυτού απαγορεύονται χωρίς την άδεια της Εταιρείας.
14. Το έντυπό μας προβάλει διάφορους δικτυακούς τόπους ενώ η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις (links) δικτυακών τόπων τρίτων. Η Εταιρεία δεν μπορεί να ελέγξει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους και δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται οτιδήποτε σχετικά με αυτούς. Η συμπερίληψή τους στο έντυπο δεν συνιστά προτροπή για την χρήση τους ή εγγύηση για την ποιότητα ή την καταλληλότητά τους. Κάθε διασύνδεση σε δικτυακούς τόπους τρίτων   γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. 

15. Για τυχόν απορίες για τη χρήση του εντύπου και της ιστοσελίδας ή για άλλα θέματα που αφορούν σε αυτό ο/η χρήστης/τρια μπορεί να απευθύνεται στο τηλ. 210-8952850 ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 - 17:00, ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: 
1. Η εταιρεία εκδόσεις ΕΚΒΟΛΟ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του site, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι ακόλουθες:
-  Η αποστολή Newsletter στον επισκέπτη / χρήστη,
-  Η δυνατότητα βαθμολόγησης, σχολιασμού και χαρακτηρισμού
-  δημοσιευμένων στο site άρθρων από τον επισκέπτη / χρήστη,
-  Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη / χρήστη σε διαγωνισμούς και εκπτωτικά κουπόνια που προβάλλονται το site,
2. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δε θα διαθέσουν προς πώληση ή άλλως διαβιβάσουν ή δημοσιοποιήσουν προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του site σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
3. Οι Εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.
4. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του site προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.
5. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ. μπορούν να συγκεντρώσουν στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του site χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή / και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
6. To site περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.
7. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που τους τίθενται.

Εκπτωτικά κουπόνια:
1. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ παρέχουν αυτή την υπηρεσία στους πελάτες και αναγνώστες τους με μοναδικό σκοπό της ενημέρωση. Δεν συμμετέχουν στην οικονομική συνδιαλλαγή των προμηθευτών και πελατών. Παρέχουν μια υπηρεσία διαφήμισης και στους δύο φορείς.
2. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν μπορούν να γνωρίζουν αν μια συναλλαγή πραγματοποιηθεί, δεν έχουν κανέναν έλεγχο της ποιότητας, της ασφάλειας ή της νομιμότητας του στοιχείου ή των υπηρεσιών που πωλούνται ή παρέχονται. Για τον λόγο αυτό οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα προβαλλόμενα ή για την συνδιαλλαγή μεταξύ προμηθευτή πελάτη.
3. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν αποδέχονται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν αποσταλεί η επιβεβαίωση της κράτησης.
4. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν φέρουν ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυούνται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας.

Σχολιασμός άρθρων:
Οι επισκέπτες-χρήστες του programmata.gr μπορούν να αποστείλουν τα σχόλια τους σε οποιαδήποτε ανάρτηση και να κάνουν, αν επιθυμούν, διάλογο με τους υπόλοιπους επισκέπτες του site, αρκεί να μην περιέχουν στα σχόλιά τους υβριστικούς και ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς ή να προάγουν τη βία.
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 
1. To site παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του site. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων.
2. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του site, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης του site αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.
3. Οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ δεν εγγυούνται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση οι εκδόσεις ΕΚΗΒΟΛΟ.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι: 
Τυχόν διαφορές που προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων εν γένει τη χρήση του site από τον επισκέπτη / χρήστη αυτού, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του site παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα: 210-8952850 ή με Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.